Edificare
Desfacere parapet pentru realizare acces direct in exterior, amenajare acces si schimbare de destinatie din locuinta in spatiu comercial
Primăverii, nr. 6; ap. 219
spatiu comercial
1995-2024
-
-
nu se modifica
nu se modifica
nu se modifica
428107
19.04.2024
251169-C1-U11
251169-C1-U11
Autorizație de construcție
1654; 2159
07/12/1995; 10/12/2003
Proces verbal de recepție
411014
11/04/2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
09.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.