Edificare
LOCUINTA SEMICOLECTIVA P+E+M ,IMPREJMUIRE,AMENAJARI EXTERIOARE
Turnu Rosu nr. 17
LOCUINTA SEMICOLECTIVA
2023-2024
2
2 locuri de parcare in incinta
P+E+M
105
269
427812
19.04.2024
337610
337610
Autorizație de construcție
128
16.02.2023
Proces verbal de recepție
32731
15.01.2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
09.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.