Edificare
Modificari interioare pentru amenajarea de spatii comerciale,amenajare acces in spatiu comercial
b-dul 1 dECEMBRIE 1918,NR128,SCIII,P,AP.60
SPATII COMERCIALE
se mentine
se mentine
se mentine
425932
18.04.2024
250659-c1-u42
top.21431//7/3/7/lx
Autorizație de construcție
1008,1811
12.08.1997,23.09.2002
Proces verbal de recepție
411006
11.04.2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
13.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.