Edificare
Construire locuinta semicolectiva cu doua unitati locative, regim de inaltime P+E, imprejmuire si amenajari exterioare.
Cameliei; nr. 6
C1 -locuinta si C2-locuinta
2022-2024
C1 -; C2 -
C1 - 1 loc la sol; C2 - 1 loc la sol
C1 - P+E; C2 - P+E
C1- 92,00; C2-92,00
C1- 184,00; C2 - 184,00
437315
24.04.2024
343114
343114
Autorizație de construcție
140
17/02/2022
Proces verbal de recepție
376720
28/03/2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
13.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.