Edificare
IMOBIL DE LOCUINTE SI BIROURI CU REGIMUL DE INALTIME D+P+2E,IMPREJMUIRE SI AMENAJARI EXTERIOAREAY
rEPUBLICII NR. 97
IMOBIL MIXT
2015-2024
3 DIN CARE 1 BIROU+2 LOCUINTE
5 locuri in incinta
D+P+2E+M
151,51
542,50
424944
18.04.2024
296274
296274
Autorizație de construcție
742,387
24.06.2025,5.05.2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
14.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.