Edificare
LOCIONTA UNIFAMILIALA cu regimul de inaltime S+P+E si amenajari exterioar
Radu Tudoran nr. 18A PROVIZORIU
locuinta unifamiliala;
2 locuri de parcare in incinta
S+P+E
88
286
357213
21.03.2024
307386
307386
Autorizație de construcție
1465,1505
18.08.2016,4.11.2020
Proces verbal de recepție
923401
9.11.2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
16.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.