Edificare
Mansardare apartament nr.1 si schimbare partiala de destinatie - parter - in servicii cu acces public. Regim final de inaltime P+M.
Câmpului; nr. 133; ap. 1
locuinta si servicii cu acces public
2023-2024
-
5 la nivelul solului
P+M
nu se modifica
489,80 mp din care: existent - 409,65 mp si propus - 80,15
437551
24.04.2024
258568, 258568-C1, 258568-C1-U2
258568, 258568-C1, 258568-C1-U2
Autorizație de construcție
345
26/04/2023
Proces verbal de recepție
394271
04/04/2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
17.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.