Radiere
Desfiintare corp C1
Timișului; nr. 13
casa
2020-2021
-
-
parter
49,00
49,00
442644
26.04.2024
339099
339099-C1
Autorizație de construcție
95
10/11/2020
Proces verbal de recepție
284092
06/05/2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
17.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.