Edificare
BALCON la PARTER si MODIFICARI INTERIOARE IN APARTAMENT
aleea Meses nr. 2,bl.L12,et.P,ap.21
BALCON
se mentine
9.73
9.73
434496
23.04.2024
252332-C1-U11
23085/S/XXI
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
17.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.