Edificare
SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN ALIMENTATIE PUBLICA(CAFENEA)
Memorandumului nr. 2,et.P, AP.21,B
ALIMENTATIE PUBLICA- CAFENEA
se mentine
se mentine
se mentine
453792
08.05.2024
267141-C1-U36,26741-C1
267141-C1-U36,267141-C1
Autorizație de construcție
252
8.04.2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
17.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.