Edificare
PISCINA ACOPERITA
Hunedoara nr. 23A-23B -25
PISCINA ACOPERITA
2022-2024
D+P
120,25
150,75
397035
05.04.2024
267737
267737
Autorizație de construcție
806, 620
12.08.2022,21.07.2023
Proces verbal de recepție
370043
26.03.2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
17.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.