Edificare
Modificari interioare in scopul schimbarii destinatiei subsolului din anexa locuire in servicii cu acces public,recompartimentari interioare si mansardare apartament nr.2
Campului; nr. 133, ap. 2
locuinta si servicii cu acces public
2023-2024
-
6 locuri de parcare in garaj existent (258568-C2)
S+P+M
nu se modifica
482,15 mp din care: existent - 409,65 mp si propus - 72,50
437460
24.04.2024
258568, 258568-C1, 258568-C1-U1
258568, 258568-C1, 258568-C1-U1
Autorizație de construcție
342
26/04/2023
Proces verbal de recepție
394339
04/04/2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
20.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.