Edificare
CONSTRUIRE HALA CU REGIM DE INALTIME P SI CORPURI DE BIROURI CU REGIM DE INALTIME P+3E, REFACERE IMPREJMUIRE SI AMENAJARI EXTERIOARE
Calea Baciului, nr. 1-3
-
-
-
-
-
-
407364
10.04.2024
326807
326807
326807
Autorizație de construcție
697, 1624
2023, 2019
Proces verbal de recepție
468180
15.05.2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
20.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.