Edificare
LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ Sp+P+E+M, ÎMPREJMUIREA TERENULUI ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
Bartók Béla, nr. 19
locuință semicolectivă;
2020-2024
2 unități locative;
3 locuri de parcare în incintă;
Sp+P+E+M;
125,5
406,71
463254
13.05.2024
309019
309019
309019
Autorizație de construcție
321
09/03/2020
Proces verbal de recepție
436328
24/04/2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
20.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.