Edificare
Desfiintare corp C1
Beiușului; nr. 1
gospodarie de combustibil
2024
-
-
parter
114,00
114,00
460464
10.05.2024
288776
288776, 288776-C1
Autorizație de construcție
3
29/01/2024
Proces verbal de recepție
460261
10/05/2024
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
22.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.