Edificare
RECOMPARTIMENTARE,EXTINDERE si MANSARDARE CASA UNIFAMILIALA,AMENAJARI EXTERIOARE
Bobalnei nr. 4
casa unifamiliala
203-2021
1 LOC DE PARCARE IN INCINTA
Sp+P+M
Ac initial 68,81,Ac final 91,05
Adb initial-68,81,Advfinal 176,76.
422419
17.04.2024
288971
6593/1,6593/1-C1
Autorizație de construcție
836
9.07.2013
Proces verbal de recepție
512107
8.09.2021
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
23.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.