Edificare
AMENAJARE MANSARDA IN VOLUMETRIA PODULUI EXISTENT, CONSOLIDARE, REPARATII STRUCTURA ACOPERIS, FARA SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE UNITATI LOCATIVE - REGIM FINAL DE INALTIME Sp+P+M
Sobarilor, nr. 4
locuință familială;
2021-2023
-;
-;
Sp+P+M;
65
-finală: 130
454597
08.05.2024
326535
326535, 326535-C1
326535, 326535-C1
Autorizație de construcție
364
13/04/2021
Proces verbal de recepție
605068
21/06/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
24.05.2024
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.