Edificare
CASĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E+M, REFACERE ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
Nicolae Iorga, nr. 27
casă unifamilială;
2014-2023
-;
4 (1 loc de parcare în incintă+ 3 locuri de parcare în garaj);
S+P+E+M;
240
767
482721
20.04.2023
257906, TOP: 2124
257906, TOP: 2124
257906, TOP: 2124
Autorizație de construcție
916, 230, 32
2020,2016,2014
Proces verbal de recepție
265864
01/03/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
18.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.