Edificare
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ S+P+1E+M, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ<
Șoimului, nr. 10
locuință;
2022-2023
2 unități locative;
4 locuri de parcare în garaj;
S+P+1E+M;
163
587,20
493515
25.04.2023
263812
263812
263812
Autorizație de construcție
399
09/05/2022
Proces verbal de recepție
480931
19/04/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
22.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.