Edificare
DESFIINTARE CORP C1, DESFIINTARE PARTIALA CORP C2, EXTINDERE SI MODERNIZARE CORP C2, AMENAJARI EXTERIOARE LA GRADINITA
Războieni; nr. 67A
C1 -unitate de invataman - demolata; C2-gradinita
2021-2022
C1 - demolata; C2 -
C1 - ; C2 -
C1 - P - demolat; C2 - P+2E+Er
C1- 172,00 - demolat; C2 - 633,95
C1- 172,00 - demolat; C2 - 2398,99
525657
10.05.2023
331051
331051, 331051-C1, 331051-C2
Autorizație de construcție
588
04/06/2021
Proces verbal de recepție
859619
11/11/2022
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
22.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.