Edificare
LOCUINTA SEMICOLECTIVA S+P+E CU DOUA UNITATI LOCATIVE,IMPREJMUIRE ,AMENAJARI EXTERIOARE
Galbenelelor nr. 8
LOCUINTA C1+C2
2022-2023
1 LOC IN INCINTA
S+P+E
91,35+91,35
229,65+229,65
525507
10.05.2023
338808
338808
Autorizație de construcție
7
6.01.2022
Proces verbal de recepție
269386
2.03.2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
22.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.