Edificare
EXECUTARE GOL DE UȘA ÎNTRE APARTAMENTELE 4 ȘI 5
Someșului; nr. 2-12
nu se modifica
2022-2023
nu se modifica
-
nu se modifica
nu se modifica
nu se modifica
483871
20.04.2023
251919-C1-U3, 251919-C1-U68
nr.topo: 5112/3/2/1/S/VI/IV; 5112/3/2/1/S/VI/5
Autorizație de construcție
688
19/07/2022
Proces verbal de recepție
469465
11/04/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
24.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.