Edificare
DOUA LOCUINTE UNIFAMILIALE P+E IN REGIM CUPLAT, IMPREJMUIRE SI AMENAJARI EXTERIOARE
Colonia Borhanci; 157prov
C1 -locuinta si C2-locuinta
2016-2023
C1 -; C2 -
C1 - 1 loc la sol; C2 - 1 loc la sol
C1 - P+E; C2 - P+E
C1- 86,05; C2-183,60
C1- 86,05; C2-183,60
524731
10.05.2023
320241
320241
Autorizație de construcție
2206; 876; 1330
21/12/2016; 04/08/2021; 24/12/2021
Proces verbal de recepție
307619
15/03/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
24.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.