Radiere
GARAJ
Liszt Ferencz nr.15
2020-2023
GARAJ
P
21
21
536568
16.05.2023
297095
297095- C2
Autorizație de construcție
6.10.2020
Proces verbal de recepție
436402
30.03.2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
24.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.