Edificare
MODIFICARI INTERIOARE APARTAMENT
Alexandru Ciurea, nr. 4
se menține;
2020-2023
-
-
-
se menține;
se menține;
499754
27.04.2023
264507-C1-U5
264507-C1-U5
264507-C1-U5
Autorizație de construcție
239, 511
16/03/2022, 10/04/2020
Proces verbal de recepție
499620
27/04/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
24.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.