Edificare
casa familiala cu regimul de inaltime D+P+E,IMPREJMUIRE TEREN
Dunarii nr. 123
casa familiala
2018- 2023
2
D+P+E
94,80
254,52
463388
07.04.2023
307913
307913
Autorizație de construcție
1105
27.07.2018
Proces verbal de recepție
312362
16.03.2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
24.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.