Edificare
Locuinta semicolectiva cu doua unitati locative, regim de inaltime P+E, imprejmuire teren, amenajrari exterioare si organizare de santier
Cameliei, nr. 8B
locuinta
2 unitati locative
-
P+E
174,18
330,28
506423
02.05.2023
337566
337566
Autorizație de construcție
522
19/05/2021
Proces verbal de recepție
469345
11/04/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
25.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.