Edificare
INCHIDERE BALCOANE,RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI REAMENAJARE APARTAMENT
Muncitorilor nr. 3,bl.M3,SC.i,et.i,ap.6
APARTAMENT
2021-2023
se mentine
89,91
89,91
458835
06.04.2023
252072-C1-U12
3407/C/VI
Autorizație de construcție
1122
26.10.2021
Proces verbal de recepție
433853
29.03.2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
31.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.