Edificare
INTRETINERE CURENTA SI CONSOLIDARE IMOBIL, MODIFICARI INTERIOARE, SCHMBARE DE DESTINATIE IN SPATIU DEPOZITARE
Valea Chintăului, nr.1B PROV.
hală depozitare;
2021-2023
-;
existente/propuse: 2 locuri în incintă;
P;
existent/propus: 710
existent/propus: 710
496632
26.04.2023
297520
297520-C1
297520-C1
Autorizație de construcție
790
20/07/2021
Proces verbal de recepție
480833
19/04/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
31.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.