Edificare
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+E, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE
str. Socului, nr. 2
locuință unifamilială.
MIHUȚ IOANA- SORINA
2017 – 2020
-
2 locuri de parcare în garaj.
S+P+E.
132.88 mp.
253.20 mp.
280928
15.06.2020
318231
318231
Autorizație de construcție
1434
23.10.2017
Proces verbal de recepție
273930
10.06.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
30.06.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.