Edificare
Locuinta semicolectiva P+E cu 2 unitati locative, imprejmuire si amenajari exterioare
Episcop Marton Aron nr.33
Locuinta semicolectiva
ROSCA LUCIA, ISPAS VIRGIL, ISPAS RODICA
2019-2020
2
2 locuri la sol
P+E
145
290
264525
03.06.2020
320879
320879
Autorizație de construcție
206
27.02.2019
Proces verbal de recepție
208493
23.04.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
30.06.2020
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.