Edificare
Casa unifamiliala cu regim de inaltime D+P+M, imprejmuire teren
Campului nr.356 prov
Locuinta unifamiliala
DOBOCAN IOANA RALUCA
2006-2014
-
1 loc in garaj la demisol
D+P+M
93.62
283.29
249344
25.05.2020
272513
5098/2/1/1
Autorizație de construcție
1818/04.10.2006
78/06.02.2012
Proces verbal de recepție
422917
21.11.2014
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Angela Maties
30.06.2020
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.