Edificare
Construire casa unifamiliala cu regim de inaltime P+M, amenajari exterioare
Str. Voronet, nr. 71 prov
casa unifamiliala.
FURNICA GEORGE si sotia FURNICA VIORICA
2016-2020
-
2 locuri de parcare la nivelul solului
P+M
78,66
163,09
255012
28.05.2020
311905
311905
Autorizație de construcție
338
11.04.2016
Proces verbal de recepție
241636
20.05.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
01.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.