Edificare
Casa unifamiliala, imprejmuire teren si amenajari exterioare, regim de inaltime Dp+P+E
Str. Oasului, nr. 334
locuinta
TEBURZUCA AUREL si sotia CARASEL IOANA-CRISTINA
2016-2020
-
2 locuri de parcare din care: 1 in garaj la demisol si 1 la nivelul solului
Dp+P+E
130,00
343,00
239883
19.05.2020
319248
319248
Autorizație de construcție
1427
16.08.2016
Proces verbal de recepție
645996
12.12.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
01.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.