Edificare
Casa unifamiliala P+E, foisor si amenajari exterioare
str. Colonia Sopor, nr. 33M prov
C1 -locuinta si C2-foisor
MAN VERONICA; MAN OCTAVIAN-VIOREL
2016-2020
C1 -; ; C2 -
C1 - 1 la nivelul solului; C2 -
C1 - P+E; C2 - P
C1- 68,16; C2-15,40
C1- 135,48; C2-15,40
171735
20.03.2020
318877
318877
Autorizație de construcție
887
22,06,2016
Proces verbal de recepție
56930
31.01.2020.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
01.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.