Edificare
Locuinta unifamiliala cu regim de înălțime S+P+E, refacere împrejmuire teren și amenajari exterioare
Alexandru Bohățiel, nr. 38
locuinta unifamiliala.
TARDO CONSTRUCT S.R.L.
2018 – 2019
-
2 locuri de parcare în garaj la subsol.
S+P+E.
128,68 mp.
409,78 mp.
282013
15.06.2020
280391, a localitatii Cluj-Napoca, cu nr. Cad. 280391
280391, a localitatii Cluj-Napoca, cu nr. Cad. 280391
280391, a localitatii Cluj-Napoca, cu nr. Cad. 280391
Autorizație de construcție
632
10.05.2018
Proces verbal de recepție
584741
12.11.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
01.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.