Edificare
RECOMPARTIMENTARE, ETAJARE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI CONSTRUIRE GARAJ
Vasile Lupu, nr. 39
locuință familială. garaj.
PALFI NICOLAE si PALFI DANIELA BRÎNDUȘA
2016 - 2019
-
1 loc în incintă.1 loc de parcare în garaj.
S+P+M. P.
86.15 mp.42,25 mp.
197.80 mp.42.25 mp.
276225
11.06.2020
3259219, nr. cadastral: 259219, 259219-C1
3259219, nr. cadastral: 259219, 259219-C1
3259219, nr. cadastral: 259219, 259219-C1
Autorizație de construcție
2235
21.12.2016
Proces verbal de recepție
577945
08.11.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
01.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.