Edificare
LOCUINȚĂ FAMILIALĂ CU 2 APARTAMENTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E
Sergiu Celibidache, nr. 7
casă cu 2 apartamente;
FĂRCAȘ DĂNUȚ IOAN și FĂRCAȘ GEORGETA MARIA
2008 - 2016
2;
2 locuri de parcare în garaj;
P+E;
153 mp;
306 mp.
248062
25.05.2020
279690, 280077, nr. cad./topo.:22103/1/2, 22103/1/1/1/2
279690, 280077, nr. cad./topo.:22103/1/2, 22103/1/1/1/2
279690, 280077, nr. cad./topo.:22103/1/2, 22103/1/1/1/2
Autorizație de construcție
432 și 763
15.04.2008 și 05.07.2011
Proces verbal de recepție
319869
21.07.2016
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
01.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.