Edificare
Casa de vacanta cu regim de inaltime D+P+E, imprejmuire, amenajari exterioare
Str. Dariu Pop, nr. 5
casa de vacnta
GHERMAN HORATIU si sotia GHERMAN BIANCA
2013-2020
-
2 locuri de parcare la nivelul solului
D+P+E
189,20
477,60
289219
18.06.2020
291712
291712
Autorizație de construcție
600; 606
22.05.2013; 08.05.2018
Proces verbal de recepție
281950
15.06.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
02.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.