Edificare
Constructii existente – corpuri C1, C3, C4
str. Colonia Faget, nr. 5
C1 -locuinta; C3-locuinta si C4 - anexa gospodareasca
SAS EMILIA
2019-2020
C1 -; ; C3 -; C4-
C1 -; ; C3 -; C4-
C1 - Parter; ; C3 - Sp+P; C4- Parter
C1 -76,00; ; C3 - 36,00; C4- 30,00
C1 -76,00; ; C3 - 57,00; C4- 30,00
290739
19.06.2020
300978
300978-C1; 300978-C3; 300978-C4
Autorizație de construcție
7
14.02.2020
Proces verbal de recepție
251500
26.05.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
02.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.