Edificare
Corp C1
Str. Constantin Nottara, nr. 30
casa de locuit
VAETISI SERBAN si sotia VAETISI LORENA-LAVINIA
2020
-
-
Parter
49,00
49,00
272749
10.06.2020
255146
255146-C1
Autorizație de construcție
12
21.02.2020
Proces verbal de recepție
265498
04.06.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
02.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.