Edificare
Casa unifamiliala S+P+E, imprejmuire, amenajari exterioare
Str. Ion Budai Deleanu, nr. 1A
locuinta unifamiliala
PUSCAS VLAD ZIAN
2017-2020
-
2 locuri de parcare la nivelul solului
S+P+E
117,84
302,04
284799
16.06.2020
283331
283331
Autorizație de construcție
1325
28.09.2017
Proces verbal de recepție
274539
11.06.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
06.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.