Edificare
CONSTRUIRE BALCON ÎNCHIS CU TÂMPLĂRIE PVC LA APARTAMENT
Brateș, nr. 16, Sc. IV, Et. Parter, Ap.41
locuință
ISPAS CARMEN-IOANA ISPAS SORIN-DAN
2008- 2020
-
-
-
se menține;
4.54 mp.
311966
01.07.2020
254594-C1-U26 (CF. Vechi: 97159), nr. cad./topo.: 23910/S/XLI
254594-C1-U26 (CF. Vechi: 97159), nr. cad./topo.: 23910/S/XLI
254594-C1-U26 (CF. Vechi: 97159), nr. cad./topo.: 23910/S/XLI
Autorizație de construcție
1329
21.08.2008
Proces verbal de recepție
311707
01.07.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
13.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.