Edificare
AMPLASARE STATUIE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
str.Alexandru Vaida Voevod, nr. 58-60
statuie
UNIVERSITATEA BABEȘ BALYAI CLUJ-NAPOCA
2019 – 2020
-
-
-
2,35
-
306347
29.06.2020
297031, cu nr. Cad. 10451
297031, cu nr. Cad. 10451
297031, cu nr. Cad. 10451
Autorizație de construcție
837
03.07.2019
Proces verbal de recepție
296071
23.06.2020
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
13.07.2020
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.