Radiere
Casa cu 2 apartamente
Sibiului nr 5
Casa cu 2 apartamente
Vaida Vasile si Vaida Monica si Vaida Alin Vaida Alexandrina
2019
2 unitati individuale
nu este cazul
p
126.23
126.23
490061
25.09.2019
331522-C1, 331522-C1-U1, 331522-C1-U2
331522-C1, 331522-C1-U1, 331522-C1-U2
Autorizație de construcție
72
08.07.2019
Proces verbal de recepție
489849
25.09.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Luiza Pop
01.11.2019
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.