Edificare
Construire imobil mixt-corpurile N1, O, N2, parking subteran si amenajari exterioare, regim de inaltime S+P+E corpurile N1,N2 si S+P+10E – corp O
Oasului, nr. 86-90
imobil mixt – locuinte – Corp O; spatii comerciale si birouri – Corp N1 si N2
SOCIETATEA GEROMED DELTA S.A.
2016-2019
165 din care: Aferente CorpN1: - 4 – spatii comerciale +1 birou. Aferente CorpN2: - 3 – spatii comercial . Aferente CorpO: - 64 – unitati locative
93 - la subso; 125 din care:- 93 – locuri de parcare la subsol ; - 32 – locuri de parcare la sol.
S+P+E – Corp N1 si N2; S+P+10E – Corp O
2215,23
12151,08
504879
03.10.2019
313999
313999
313999
Autorizație de construcție
1377
10.08.2016
Proces verbal de recepție
361192
15.07.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
06.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.