Edificare
MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI ETAJARE LOCUINȚĂ
str. Cireșilor, nr. 1, ap.1, ap UI POD 1
locuință.
MOLDOVAN IOAN și MOLDOVAN LIANA
2016 – 2019
-
1 loc de parcare la sol
P+E.
108,60
inițială: 108,60 mp. - finală: 217,20 mp.
466059
12.09.2019
278623-C1-U1, 278623-C1-U6
278623-C1-U1, 278623-C1-U6
278623-C1-U1, 278623-C1-U6
Autorizație de construcție
465
23.04.2015
Proces verbal de recepție
426689
21.08.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
07.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.