Edificare
mobil cu functiune mixta (locuinte la etaje si spatii comerciale la parter) S+P+6E, imprejmuire, amenajari exterioare
str. Cosasilor, nr. 1
imobil mixt – spatiu comercial si locuinte
S.C. ZORILOR CONSTRUCT INVEST S.R.L.
2017-2019
28 din care: - 25 – unitati locative. - 1 – spatiu comercial.- 2 – garaje 1 la subsol si 1 la parter.
24 din care: - 15 – locuri de parcare in garaj la subsol.- 7 – locuri de parcare in garaj la parter.- 2 – locuri de parcare la nivelul solului.
S+P+6E.
299,00
1941,25
458481
10.09.2019
321573
321573
Autorizație de construcție
1138
24.08.2017
Proces verbal de recepție
443327
02.09.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
07.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.