Radiere
DESFIINȚARE PARȚIALĂ CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ
N. Românul, nr.8
casă
CHEBUȚIU MIRCEA- RADU și CHEBUȚIU MARIA
2019
-
-
Sp+P
FINAL 11 MP
FINAL 11 MP
487108
24.09.2019
278680
278680
278680
Autorizație de construcție
69
08.07.2019
Proces verbal de recepție
418780
14.08.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
07.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.