Radiere
CORP C1
strada Frunzișului, nr. 1A
casa
NICOARĂ ANDREI-MIRCEA și NICOARĂ ALEXANDRA- IOANA
2018-2019
-
-
P
44
44
486860
24.09.2019
301475
301475, 301475-C1
301475, 301475-C1
Autorizație de construcție
133
05.10.2018
Proces verbal de recepție
433079
26.08.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
07.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.